Normatīvie akti

Likumi par denacionalizāciju –
1. Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā
https://likumi.lv/doc.php?id=70829

2. Par Latvijas Republikas likumu “Par namīpašumu atdošanu …
likumi.lv/doc.php?id=70830

3. Par namīpašumu denacionalizācijas kārtību Latvijas Republikā
likumi.lv/doc.php?id=65464

Grozījumi un papildinājumi
http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2005/07/2005-16-01_Spriedums_ENG.pdf
http://www.iut.nu/Congress/2016/Latvia.pdf