Normatīvie akti

Likumdošana Likumi par denacionalizāciju – 1. Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā https://likumi.lv/doc.php?id=70829 2. Par Latvijas Republikas likumu “Par namīpašumu atdošanu … likumi.lv/doc.php?id=70830 3. Par namīpašumu denacionalizācij...
Далее →

Dzīvojamo telpu īres likums (likumprojekts)

Ekonomikas ministrijas mājaslapa publicēts jauns Dzīvojamo telpu īres likumprojekts. https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_lidzdaliba/diskusiju_dokumenti/majoklu_politika/
Далее →