Īrnieki, kuri dzīvoja denacionalizētajās mājās, paļāvās, ka viņu intereses būs ievērotas, likumīgi piešķirtais dzīvoklis tiks kompensēts, jo zināja, ka viņu dzīvoklis tiek atdots trešajai personai, nav privatizējams.

Darām zināmu, ka šis likums dzīvokļu īrniekus sadalīja atšķirīgās šķirās. Vienai īrnieku grupai, protams, ar citu likumu, piešķīra tiesības īrētos dzīvokļus privatizēt, iegūt īpašumā. Otra grupa, kurai uz tāda paša tiesīgi noslēgta īres līguma pamata tika piešķirti īres dzīvokļi, pret pašu gribu nokļuva otrās, diskriminētās, šķiras īrnieku grupā, kam privatizācijas tiesības vai kompensāciju valsts liedza.

http://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/vestures_liecinieks/denacionalizeto-maju-irnieki-lugums-par-ekonomiska-begla-statusa-pieskirsanu.d?id=49542503